Terminy

Terminarz Konferencji Naukowej  

Terminy

Wytyczne

28 luty 2018 r.

Termin przyjmowania zgłoszeń*

31 marca 2018 r.

Ostateczny termin przesłania abstraktu i elektronicznej wersji posteru  

20 kwietnia 2018 r.

Ostateczny termin przesłania pełnego tekstu pracy zgodnie z wymaganiami edytorskimi czasopisma, w którym będą publikowane artykuły.  

28 kwietnia 2018 r.

Decyzja Komitetu Naukowego o zakwalifikowaniu referatu do publikacji**

30 kwietnia 2018 r.

Wniesienie opłaty konferencyjnej

*Karta zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej Konferencji pod adresem konferencja.nwsm.pl, w zakładce: "Rejestracja".

**Dane czasopism prześlemy w komunikacie nr 2.

Zgłoszenie do 28 lutego 2018 r. prosimy przesłać drogą mailową
do Pani mgr Wandy Hawryłkiewicz, e-mail: konferencja@nwsm.pl

Abstrakt pracy oraz elektroniczną wersję posteru prosimy przesłać drogą mailową do 31 marca 2018 r. do Pani mgr Wandy Hawryłkiewicz, e-mail: konferencja@nwsm.pl

Pełny tekst pracy zgodny z wymaganiami edytorskimi czasopisma,
w którym będą publikowane artykuły prosimy przesłać do dnia
28 kwietnia 2018 r. do Pani mgr Wandy Hawryłkiewicz, e-mail: konferencja@nwsm.pl , oraz do redakcji czasopisma.
Terminarz Konkursu Dietetycznego   

Termin

Wymagania

do 31 stycznia 2018

Zgłoszenie udziału studentów w konkursie*

do 28 lutego 2018

Przesłanie pełnego tekstu pracy/konspektu wraz z załącznikami na płytach DVD i CD do siedziby organizatora konkursu**

do 31 marca 2018

Zakwalifikowanie i zaproszenie studentów do II etapu konkursu

19 maj 2018

Udział w konkursie/konferencji


*Karta zgłoszenia udziału w Konkursie znajduje się na stronie internetowej Konferencji pod adresem konferencja.nwsm.pl,
w zakładce: Konkurs Dietetyczny.

**Drogą mailową do Pani mgr Wandy Hawryłkiewicz, e-mail: konferencja@nwsm.pl