Opłaty

Opłatę za udział w konferencji ustalono w następujących wariantach:

Nr wariantu

Wariant

Opłata

1.

Udział w konferencji wraz
z publikacją

500 zł

2.

Udział w konferencji bez publikacji

300 zł

3.

Udział studentów i doktorantów

100 zł


Opłatę konferencyjną należy wpłacić do dnia 30 kwietnia 2018 r. na konto:

71 1090 2398 0000 0001 0615 8014 z dopiskiem: „Konferencja 2018”