Aktualności

Szanowni Państwo

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na IV Ogólnopolską Konferencję Naukową organizowaną przez Wydział Profilaktyki i Zdrowia Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej we Wrocławiu, która odbędzie się w dniach ......................

Z przykrością zawiadamiamy, że ze względów organizacyjnych jesteśmy zmuszeni przełożyć termin Konferencji. Nowy termin zostanie podany w odrębnym komunikacie

Podczas Konferencji zaplanowaliśmy część plenarną, obejmującą wystąpienia autorów nadesłanych referatów oraz prezentacje posterów, poświęconych następującym zagadnieniom:

1. Medyczne, dietetyczne i kosmetyczne postępowanie w chorobach metabolicznych

2. Profilaktyka chorób metabolicznych

3. Medyczne, dietetyczne i kosmetyczne uwarunkowania zdrowia i stylów życia

4. Suplementacja w medycynie, dietetyce i kosmetologii

Jednocześnie informujemy, że w ramach Konferencji w dniu ................................ odbędzie się Konkurs z cyklu: Potencjał Naukowy Młodych Dietetyków skierowany do studentów kierunku Dietetyka, Żywienie Człowieka i Ocena Żywności, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka ze specjalnością: Żywienie Człowieka, oraz równoważny. Tematem konkursu jest: Innowacja i kreatywność w edukacji żywieniowej Szczegółowe wytyczne Konkursu zamieszczone są w zakładce: Konkurs Dietetyczny.