Komitet Konkursu Dietetycznego

 

Przewodnicząca :

dr n. hum. Grażyna Szymańska-Pomorska

 

Zastępca Przewodniczącego :

dr inż. Robert Gajda

 

Sekretarz:

mgr Katarzyna Dudziak

 

Rada Programowa w składzie:

dr inż. Robert Gajda

dr Anna Felińczak

mgr Katarzyna Walas

 

Komisja ds. opracowania kryteriów oceniania prac konkursowych w składzie:

dr inż. Robert Gajda

mgr Katarzyna Walas

mgr Katarzyna Dudziak

 

Jury konkursu w składzie:

dr n. hum. Grażyna Szymańska-Pomorska

dr inż. Robert Gajda

dr Anna Felińczak

mgr Marta Tarasiewicz