Komitet Naukowy

 

Przewodnicząca Komitetu Naukowego:

Prof. dr hab. Maria Malicka-Błaszkiewicz

 

Członkowie:

Prof. dr hab. Aleksander Koll

Prof. dr hab. Anna Okulewicz

Prof. dr hab. Anna Skoczyńska

dr Maria Florek-Kamionka

dr Kamila Środka-Pomianek

dr inż. Krystyna Szumilak

dr inż. Elżbieta Kapłon

dr Anna Felińczak

dr Aleksandra Pytel

dr Grażyna Szymańska-Pomorska

dr inż. Robert Gajda